geri dönüşüm fikirleri

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri Dönüşüm

Sürdürülebilir bir Dünya ve buna bağlı olarak da sürdürülebilir bir hayat için geri dönüşüm son derece önemlidir. Geri dönüşümün faydaları oldukça geniş bir liste içermektedir ancak genel hatları ile birlikte birkaç maddede ifade etmek mümkündür. Bu maddeler:

 • Geri dönüşüm sayesinde üretilen çöp miktarı azaltılır
 • Dünya üzerinde doğada çözünmeyen maddelerin kullanımının azalmasını sağlar
 • Doğal kaynakların daha dengeli ve bilinçli kullanılmasını sağlar
 • Üretim maliyetlerinin düşmesini sağlar.

Geri dönüşüm genel olarak pek çok kişinin aklında sadece plastik ve türevleri için yapılan bir işlem olarak görülmektedir ancak durum bundan farklıdır. Metaller başta olmak üzere pek çok malzemenin geri dönüştürülmesi mümkündür ve bunların geri dönüşüm süreçleri her gün yapılmaktadır.

İçindekiler;

 • Geri Dönüşüm Nedir?
 • Geri Dönüşümün Önemi
 • Metal Dışı Malzemelerin Geri Dönüşümü
 • Metallerin Geri Dönüşümü
 • Geri Dönüşümün Etkileri
 • Kâğıt Kullanımı ve Geri Dönüşümü
 • Dünya’da En Çok Geri Dönüşüm Yapan Ülkeler

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm temelde kullanım ömrünü tamamlamış bir ürünün kullanılarak yeni ürünlerin elde edilmesi prosesidir. Bu proseste en önemli nokta yeni ürünün üretiminde başka hammadde kullanımına gerek kalmamasıdır. Bu prosesin özellikle atıkları doğayı kirleten malzemeler için uygulanması büyük avantajlar sağlamaktadır.

Bunun dışında dünya üzerinde her yıl milyonlarca ton üretilen ve çok yoğun bir şekilde kullanılan çelik, alüminyum gibi metaller de geri dönüşüme son derece uygundur. Metallerin “Hurda” adı verilen atıkları kullanım ömrünü doldurmuş metalik ürünlerin toplanmasıyla elde edilir. Daha sonra uygun işlemlerden geçerek geri dönüşüm sürecinin ilk zinciri başlamış olur.

Bu şekilde geri dönüşümü sağlanan metaller kullanılarak yeni hammaddeler elde edilir. Çelik bir hurdadan yeni bir çelik hammadde elde edilmesi mümkündür.

Bu gibi geri dönüşüm işlemlerinin uygulanabilmesi için hurda ya da atık niteliğindeki ürünlerin belirli işlemlere tabi tutulmamış olması gerekir. Bazı metalik ürünler ya da plastik ürünler farklı kimyasal işlemlere tabi tutulduklarında geri dönüşüm mümkün olmaz.

Geri Dönüşüm nedir

Geri Dönüşüm fikirleri

Geri Dönüşümün Önemi

Geri dönüşüm farklı malzemelerde farklı amaçlarla yapılır. Örnek vermek gerekirse metallerin geri dönüşümü daha çok ekonomik sebeplerle yapılmaktadır çünkü metallerin hurdalarının geri dönüşüm sonrasında da ekonomik değeri yüksektir.

Plastik gibi petrol türevleri ise ekonomik anlamda avantajlı olsalar da bu atıkların geri dönüştürülmesinin en büyük sebebi çevresel faktörlerdir. Plastik vb. atıklar doğada çok uzun yıllar içinde çözünürler. 1000 yıl içinde çözünen bu plastiklerin doğa üzerindeki kirletici etkisi sebebiyle üretilmesinin kısıtlanması ve geri dönüşümün gerçekleştirilmesi zorunludur.

Metal Dışı Malzemelerin Geri Dönüşümü

Plastik, karton, polimer gibi sık kullanılan tüketim malzemelerinin geri dönüşümü genellikle mümkündür. Bunların içinden en kolay geri dönüştürülen ürünler karton ve türevleri olurken en zor geri dönüştürülen ürünler de petrol türevi plastiklerdir.

Petrol türevi plastiklerin geri dönüşümü yüzlerce hatta bazı durumlarda binlerce yıl alabilmektedir. Bu durumun etkilerini minimuma indirmek için plastik üretiminde pek çok iyileştirme yapılsa da bu durum sadece çözünme süresini bir miktar kısaltmaktadır.

Plastiklerin doğaya verdikleri zararın minimuma indirilebilmesi için geri dönüşüm şarttır. Bu nedenle kullanılan tüketim ürünlerinin ambalajları, kutuları daha çok polimer ya da karton esaslı malzemelerde üretilmelidir.

Polimerler bu alanda son derece kullanışlıdır. Farklı yapıları sayesinde hemen her türde mekanik özelliğin elde edilmesi mümkündür. Bu nedenle polimerlerin kullanım alanı çok geniştir ve geri dönüşüme de uygun olmaları onları pek çok üründe kullanmaya uygun hale getirmektedir.

Metallerin Geri Dönüşümü

Metallerin geri dönüşümü diğer malzemelerin tersine son derece ekonomik ve avantajlı olduğu için istenen bir durumdur. Metal geri dönüşümü dünyada atık sorunları belirtilerini göstermeden önce de yapılmaya devam etmekteydi.

Metallerin zaman içinde kullanım ömürlerini doldurmasının en önemli sebeplerinden biri oksitlenmeleridir. Oksitli yapıya geçen metaller normal şartlarda gösterdikleri performansı gösteremez hale gelirler ve kullanım ömürlerini tamamlarlar. Bu durum gerçekleştiğinde pek çok metal ekonomik değerinden dolayı hurda ürünlerin üzerinden sökülür ve tekrar saf metal haline getirilir. Bu şekilde birçok metal yeniden bir üretim sürecinde kullanılabilir hale gelir. Sık sık geri dönüşümü yapılan metaller:

 1. Çelik gibi demir içerikli metaller
 2. Kurşun, çinko, kalay, bakır ve alüminyum gibi demir dışı metaller
 3. Altın, platin, gümüş ve paladyum gibi değerli metaller

Metallerin geri dönüştürülmesi daha çok demir – çelik sektöründe önem arz etmektedir. Buralarda üretilen hammaddeler kullanılarak otomotiv, inşaat ve sanayi gibi pek çok sektörde üretimler gerçekleştirilmektedir.

Geri Dönüşümün Etkileri

Geri dönüşümün son derece önemli bir olgu olduğunda tekrar bahsetmeye gerek yok. Bu durumu kanıtlar nitelikte pek çok olumlu etkiyi görmek de son derece mümkün. Geri dönüşümün olumlu etkileri olarak uzun bir liste çıkarmak gerekirse:

 1. Daha az hammadde tüketimi sağlar
 2. Büyük şehirlerde ve yerleşim yerlerinde atıkların depolanması problemi azalır ya da tamamen çözülür
 3. Enerjinin daha az ve tasarruflu kullanılmasını sağlar
 4. Geri dönüşüm sektörünün büyümesiyle yeni iş kolları kurulur ve istihdam artar
 5. Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklar zarar görmemiş olur
 6. Yeni ham madde kaynaklarının aranması zorunluluğunu ortadan kaldırır
 7. Sera gazı oluşumunun azalmasında büyük paya sahiptir

Listenin birçok madde ile uzatılması da mümkündür. Burada sıralanan etkiler geri dönüşümün yapılması ile elde edilen en önemli faydaları belirtmektedir.

Kağıt Kullanımı ve Geri Dönüşümü

Dünya üzerinde pek çok ülkede ve bölgede kağıt kullanımı son derece yüksek miktarlardadır. Kağıt uzun senelerdir insanlık tarafından pek çok amaçla kullanılmaktadır. Verilerin kaydedilmesi, fatura hazırlanması ve eğitim sektöründeki kullanımları en yoğun kullanım yapılan alanlardandır.

Özellikle her gün dünya genelinde yapılan milyarlarca alışveriş sonrasında basılı fatura verilmesi pek çok devlet tarafından yasal zorunluluktur. Bu durum tonlarca kağıdın fatura basımı için kullanılmasına sebep olmaktadır. Dünya genelinde yapılan pek çok anket sonucunda müşterilerin büyük çoğunluğu alışverişinden sonra faturalarını basılı olarak almak istememektedir.

Bu durumun alternatif çözümlerinden biri elektronik ortamlarda düzenlenen ve gönderilen faturalar. Elektronik faturalar ile daha az kağıt tüketmek mümkün olacaktır.

Kağıt tüketimini azaltmak çevresel faktörler için son derece önemli olsa da geri dönüşümü en kolay olan malzemelerden biri de kağıttır. Kağıtların geri dönüşümü özellikle daha çok ağacın kesilmesinin önüne geçmektedir. 1 ton kağıdın geri dönüşümü ile 16 ağaç kesilmesi önlenmiş olur.

Dünya’da En Çok Geri Dönüşüm Yapan Ülkeler

Dünya üzerindeki pek çok ülke geri dönüşüm faaliyetlerini daha çok geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Bu ülkelerden bir kısmı da büyük bir başarı göstererek atıklarının önemli bir kısmını geri dönüştürmeyi başarmaktadır.

En başarılı şekilde geri dönüşüm yapan ülkelerin başında Avusturya gelmektedir. Avusturya atıklarının %63’ünü geri dönüştürmeyi başararak listede 1. sırayı hak eden ülke olmuştur.

Avusturya’yı yakından takip eden bir diğer ülke de yıllardır geri dönüşüm çalışmalarına yaptığı yatırımlarla gündeme gelen Almanya’dır. Atıklarının %60’lık kısmını geri dönüştüren Almanya listenin 2. ülkesi konumundadır.

Avusturya ve Almanya gibi ülkelerin bu listede başı çekmesi çok şaşırtıcı olmasa da bu ülkeleri son derece şaşırtıcı bir ülke takip etmektedir. Tayvan, Almanya ile eşit oranda geri dönüşüm verimi ile atıklarının %60 kadarını geri dönüştürmeyi başarmaktadır.

Paylaşın

iklim değişikliği
Tukeniyoruz.com ekolojik dengenin korunması gerektiğine inanan ve bu inanç doğrultusunda hareket ederek, doğal kaynakların hızla tüketildiği dünyamızın durumunu gözler önüne sermek için kurulmuştur. Sitemizdeki yazılar birçok kaynak araştırılarak derlenmektedir. Sitemiz kaynak gösterilerek yapılan hiçbir paylaşımda sorumluluk kabul edilmeyecektir.