iklim değişikliği

İklim Değişikliği nedir?

İklim Değişikliği

İnsanlık küresel boyutta bir iklim değişikliği ile karşı karşıya. Bu iklim değişikliği toplumların büyük bir kısmında yeteri kadar ciddiye alınmasa da sonuçları çok ağır olabilecek seviyelere gelmiştir.

İklim değişikliğinin çok farklı sebepleri olsa da temelde yarattığı etki aynıdır. Dünyanın sabit sıcaklığının korunmasını engelleyecek etkileri olan bu durum insanların dünya üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle daha kontrollü, bilinçli ve doğal yaşama uygun bir hayat tarzı benimseyerek düzeltilmesi mümkündür.

İnsanların kurdukları üretim tesisleri, kullanılan ürünler vb. sebeplerle sera gazlarının dengesinin bozulmasıyla dünyanın olması gerekenden çok daha fazla ısınan ve sıcak kalan dünyada buzulların erimesine bağlı olarak su seviyelerinin yükselmesi de büyük bir sorundur.

İçindekiler;

 • İklim Değişikliğinin Altında Yatan Sebepler
 • İklim Değişikliğinden Anlaşılması Gereken Nedir?
 • Sera Gazı Dengesi Neden Bozuldu?
 • Fosil Yakıt Kullanımının Önemi
 • Yeşil Alanların İklim Değişikliğine Etkisi
 • İklim Değişikliğinin Sonuçları
 • İklim Değişikliğinin Küresel Etkisi
 • İklim Değişikliğini Engellemek İçin Neler Yapılmalı?

İklim Değişikliğinin Altında Yatan Sebepler

iklim değişikliği

iklim değişikliği nedenleri

İklim değişikliğinin neden olduğunu anlamak için dünyanın yapısını bilmek gerekir. Dünya’nın çevresinde bulunan karbondioksit, ozon, azot gibi gazlar yeryüzünün etrafını sararak sıcaklığın yansıtılmasında büyük önem arz ederler.

Normal şartlarda dünyanın etrafındaki bu sera gazları olmasaydı dünyanın ortalama sıcaklığı -18 °C değerine kadar düşebilirdi. Sera gazları olarak de bilinen bu gazların etkisiyle dünyanın sıcaklığı sabit ve dengeli bir şekilde 15 °C civarında kalmaktadır. Bu sıcaklığın sabitlenmesi dünya üzerindeki yaşamın devam etmesi için son derece önemlidir.

Sera gazları Dünya’nın etrafında bir tabaka gibi bulunarak dünyadan gelen ısıyı geri yansıtma görevine sahiptir. Bu sebeple sera gazlarının çok ince bir tabaka haline gelmesi durumunda Dünya yaşamın devam edemeyeceği kadar soğuk olur. Bunun tam tersi olursa ve sera gazları çok kalın bir tabaka haline gelirse de Dünya yaşanamayacak kadar sıcak bir yer haline gelir

İklim Değişikliğinden Anlaşılması Gereken Nedir?

Sera gazlarının oluşturduğu tabakanın kalınlığı kritik bir öneme sahiptir. Günümüzde bu tabakanın yarattığı bir sorun olarak gelen iklim değişikliği yeteri kadar açıklayıcı bir isim değildir. İklim değişikliği aslında Dünya etrafındaki sera gazlarından oluşan tabakanın olması gerekenden daha kalın hale geldiğini ve ısının olması gerekenden fazlasının dünya üzerinde kaldığını ifade etmektedir.

Bu durum dünyanın ortalama sıcaklığını yükselttiği için küresel ısınma olarak bilinen bir soruna sebep olmaktadır. Küresel ısınma kısa sürede oluşan bir sorun değildir ve çözümü de bir anda gerçekleştirilemeyecektir.

Sera Gazı Dengesi Neden Bozuldu?

Dünya’nın etrafındaki sera gazlarının daha kalın bir tabaka haline gelmesiyle ortalama sıcaklıklar artmıştır. Bu gazlar normal şartlarda Dünya üzerindeki doğal olaylar ile denge halindedir. Bu dengenin bozulması ise insanların yaptığı hatalar yüzünden olmuştur.

Normal şartlarda dünya üzerinde oluşan karbondioksit, karbon monoksit, ozon ve azot gibi gezler bitkiler, algler gibi fotosentez kabiliyeti olan canlılar tarafından dönüştürülür. Bu nedenle Dünya üzerinde fotosentez yapan canlıların bulunması çok önemlidir.

Bitkilerin yanında insanların daha çok sera gazı üreten faaliyetleri arttırması da bu canlıların normal şartlar altında da yetişmesi imkansız olan miktarda sera gazı salınımına sebep olmaktadır. Sera gazı salınımını arttıran faaliyetlerden bazıları:

 • Fabrikalarda ve taşıtlarda fosil yakıt kullanımı
 • Yeşil alanları yok ederek yerlerine binalar yapılması
 • Artan nüfus ile birlikte daha çok kişinin araç kullanmaya başlaması
 • Her yıl dünya çapında artan fabrika sayısı

olarak örneklendirilebilir. Bu örnekler en temel örnekler olsa da çok çeşitlendirmek mümkündür.

Fosil Yakıt Kullanımının Önemi

Fosil yakıt kullanımı sera gazlarının oluşumunu son derece arttırmaktadır. Bunun sebebi fosil yakıtların yanma reaksiyonlarında karbonun tepkimeye girerek redüklenmesidir. Bu reaksiyonun sonucunda karbon monoksit ve karbondioksit gibi sera gazları ortaya çıkar.

Normal şartlarda bu gazların ortaya çıkmasında bir sorun yoktur ancak artan nüfus ile birlikte üretilen sera gazı Dünya’nın yenileyebileceği miktarın çok üzerindedir. Bu nedenle bu sera gazlarını hammadde olarak kullanan ve oksijen üreten canlıların varlığı bir noktada yetersiz hale gelmektedir. Özellikle günümüzde sayısı son derece artan motorlu taşıtların kullandıkları fosil yakıtlar sera gazlarının üretimini büyük oranda arttırmıştır.

Yeşil Alanların İklim Değişikliğine Etkisi

Yeşil alanlar Dünya’nın oksijen fabrikaları olarak bilinmektedir. Bu alanların büyük ve çok sayıda olması kadar dengeli bir dağılım göstermesi de önemlidir. Belirli bölgelerde çok az sayıda yeşil alan olması bu bölgede total sera gazı salınımının daha yüksek olmasına sebep olmaktadır.

Artan nüfus ile birlikte şehirler daha büyük hale gelmeye başlamıştır. Bu büyüme ile birlikte yeşil alanlar büyük oranda yok edilerek yerlerine şehir merkezleri kurulmuştur. Bunun bir etkisi olarak da çok küçük bir alanda inanılmaz boyutlarda sera gazı üreten bir toplum oluşmuştur ancak bu sera gazlarını kullanarak oksijene dönüştürecek yeşil alanlar yetersiz kalmaktadır.

Yeşil alanlara ek olarak pek çok nehir, göl gibi sularda bulunan algler de inanılmaz boyutta fotosentez yapmaktadır. Bu nedenle doğal kaynakların tamamı bir bütün olarak önem arz etmektedir. Dünyanın geleceği için önem arz eden tek bölgeler ormanlar değildir.

İklim Değişikliğinin Sonuçları

İklim değişikliği son derece önemli bir olgudur çünkü bu olayın küresel sonuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Uzun yıllardır Dünya’daki bilim insanlarının yaptığı uyarılar dikkate alınmamıştır ve bunun sonucunda ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Belirli yıllardır kutuplardaki buzulların erimeye başlaması, Dünya’nın ortalama sıcaklığının her geçen yıl biraz daha yükselmesi sonuçlar iklim değişikliğinin ilk ve en belirgin sonuçlarındandır. Bu sonuçlar tüm Dünya’yı ve tüm insanlığı ilgilendirdiği için önemlidir.

İklim Değişikliğinin başlıca sonuçları arasında:

 • Kutuplardaki buzulların erimesi
 • Su seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak sel felaketlerinin görülmesi
 • Normalden daha sıcak geçen mevsimler sebebiyle az yağış olması ve buna bağlı kuraklık sorunu
 • Dünya’nın ortalama sıcaklığının her yıl daha da artarak gitmesi

gibi durumlar bulunmaktadır. Bu durumun engellenmesi sağlanmazsa gözlenen sonuçlar daha büyük etkiler doğuracaktır.

İklim Değişikliğinin Küresel Etkisi

Küresel ısınma sebebiyle yükselen suların altında kalarak kısa süre içinde yok olması beklenen şehirler ve bölgeler bulunmaktadır. Örneğin Hollanda Avrupa’nın en az rakıma sahip ülkesi olarak bu durumun tehlikesini son derece ciddi seviyede hissetmektedir.

Bunun yanında Amerika’nın Miami eyaleti de küresel ısınma sebebiyle sular altında kalması beklenen ilk bölgelerden biridir. Bu örneklere bakıldığında iklim değişikliği küresel bir sorundur ve ülkeler eninde sonunda bu durumun olumsuz etkilerini yaşayacaktır. Bu nedenle küresel bir çalışma başlatarak tüm Dünya’nın destek sağlaması son derece önemlidir.

İklim Değişikliğini Engellemek İçin Neler Yapılmalı?

İklim değişikliği sadece bir ülke tarafından bir bölgede ortaya çıkarılmış bir sorun değildir. Bu sorun tüm Dünya ülkelerinin bilinçsiz hareketleri sebebiyle uzun yıllar içinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu sorunun çözülmesinin kısa sürede olması beklenemez. Sorunun çözümü için özverili bir şekilde çalışmak zorunludur.

İklim değişikliğinin etkilerini yok etmek için:

 • Fosil yakıt tüketiminin azaltılması ve sıfırlanması
 • Elektrik ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
 • Kömür yerine doğalgaz gibi düşük miktarda sera gazı tüketen yakıtların kullanılması
 • İçten yanmalı motora sahip araçlar yerine elektrikli araçların kullanılması

bireylerin ve devletlerin ilk aşamada yapabilecekler en kolay maddelerdir. Sadece bunların uygulanması bile iklim değişikliğini çok büyük oranda dengeleyecektir.

Paylaşın

Yorumlar (1 Yorum)

 • iklim uzmanı

  Ekim 18, 2020 - 11:08 pm

  İklim değişikliği çocuklarımız için çok önemli bir mesele, fakat insanlar bunun farkına varınca çok geç olacak.

iklim değişikliği
Tukeniyoruz.com ekolojik dengenin korunması gerektiğine inanan ve bu inanç doğrultusunda hareket ederek, doğal kaynakların hızla tüketildiği dünyamızın durumunu gözler önüne sermek için kurulmuştur. Sitemizdeki yazılar birçok kaynak araştırılarak derlenmektedir. Sitemiz kaynak gösterilerek yapılan hiçbir paylaşımda sorumluluk kabul edilmeyecektir.